KONFERENCA PROJEKTA LIFE FOR ACID WHEY

Bering se je udeležil konference projekta “LIFE for Acid Whey”, ki je bila organizirana s strani podjetja Arhel d.o.o.  v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani pod okriljem evropskega programa LIFE. Robert Berce je z udeleženci delil izkušnje podjetja Bering d.o.o. o procesnih tehnologijah za frakcioniranje sirotke in mleka. Predstavitev si je možno ogledati  na zgornji povezavi. .http://lifeforacidwhey.arhel.si/konferenca

Bering took part in a conference of the “LIFE for Acid Whey” project organized by Arhel d.o.o. in cooperation with the Institute of Dairy Science and Probiotics, Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana under the auspices of the European LIFE program. http: //lifeforacidwhey.arhel.si/konferenca Robert Berce shared with the participants the experience of Bering d.o.o. in process technologies for whey and milk fractionation. The presentation can be viewed at the link above.

Prejšnji prispevek
Aktivnosti in novosti v 2018
Meni