Z našimi izkušnjami skupaj do cilja

Koncipiranje projekta

Idejni projekt

Idejni projekt se napravi potem, ko so v fazi idejne zasnove opredeljene cilji projekta. Tekom priprave idejnega projekta je potrebno razjasniti naslednja vprašanja:

 • Kako bomo dosegli zastavljene cilje?
 • Katere proizvodni procesi so potrebni za doseganje ciljev?
 • Katera glavna oprema je potrebna?
 • Kako lahko vključimo novo opremo v obstoječi proces?
 • Koliko prostora potrebujemo?
 • Kakšni energenti in v kakšnih količinah so potrebni za proces?
 • Kakšen bo temeljni časovni razpored projekta?
 • Ocena potrebne investicije?

Zaključni dokumenti idejnega projekta

 • Opis procesa na idejni ravni
 • Diagram poteka procesa na idejni ravni
 • Razporeditev glavne opreme
 • Seznam glavnih kosov opreme
 • Ocena potrebe po energentih
 • Terminski načrt projekta na idejni ravni
 • Ocena vrednosti projekta
 • 3D model projekta
 • 3D sken obstoječih objektov

Naš pristop

check
Pregled obstoječe tehnične dokumentacije
check

Ugotovitev tekočega stanja

check

Načrtovanje, priprava dokumentov

Meni