Nudimo neodvisno tehnološko in tehnično svetovanje

Skupaj s partnerskim podjetjem Milk and More Dairy Consulting, Nemčija

  • nudimo tehnološko-tehnično svetovanje za frakcioniranje oz. ločevanje sirotke in mleka na komponente za proizvodnjo funkcionalnih živilskih dopolnil na ekonomičen način z najvišjim možnim izplenom
  • analiziramo in optimiziramo obstoječe proizvodne procese
  • skupaj z naročnikom razvijamo tehnično-tehnološke rešitve
  • svetujemo na področju specifičnih tehničnih in tehnoloških vprašanj

Osredotočeni smo na tehnološke procese za:

 • proizvodnjo funkcionalnih živilskih dodatkov iz sirotke
 • proizvodnjo funkcionalnih živilskih dodatkov iz mleka
 • proizvodnjo otroške hrane
 • proizvodnjo svežih mlekarskih proizvodov – mleko, kislo-mlečni proizvodi, siri itd.
 • pranje tehnološke opreme (CIP), podporni sistemi (Utilities)

Zakaj vključevati zunanjega strokovnjaka?

Zaupni pregled procesov inženiringa in ocena procesov z strani neodvisnega izkušenega strokovnjaka lahko nudi visoko dodano vrednost na področjih identifikacije prednostnih področij za razvoj in optimizacijo z stališča pridobitve takojšnje in dolgoročne koristi za podjetje.

Svetovanje za vodenje projektov

Neodvisni tehnični pregled in analiza obstoječega proizvodnega procesa

 • Analiza obstoječih proizvodnih procesov se lahko izvede kot začetna faza v okviru projekta “na ključ”.
 • Odločitev za ta pristop nudi nižjo ceno, ker je pregled del celotnega projekta in se ne zaračunava posamično.
 • kot samostojna storitev.
 • Izvedba pregleda kot ločene storitve se zaračuna posebej, vendar stranki ponuja možnost s projektom nadaljevati, ne glede na rezultate pregleda.

Koncipiranje projekta skupaj z naročnikom

Svetujemo na tehničnem in tehnološkem področju.
Koncipiranje ali Idejna zasnova projekta pomaga strankam razjasniti vprašanja, kot so:

 • Katere izdelke se lahko / bomo proizvajali? Katera kvaliteta proizvodov je primerna? V kakšnem pakiranju?
 • Kako lahko izboljšamo obstoječe proizvodne procese?
 • Ali lahko zmanjšamo potrebo po vodi, energiji, čistilnih sredstvih, kot tudi znižamo odpadke proizvoda?
 • Kako lahko zmanjšamo tveganja kakovosti?
 • Kako lahko uporabljamo podatki iz obstoječih nadzornih sistemov za izboljšanje upravljanja proizvodnji?

Osredotočeni smo na:

Obvladovanje kakovosti

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge z namenom doseganja zahtevane stopnje kakovosti ter zmanjšanja tveganj kakovosti.

Okolje

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge za izboljšanje okoljevarstvenega stanja in sicer porabe vode in energije, ki omogočajo zmanjšanje skupnih proizvodnih stroškov.

Avtomatizacijo

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge za optimizacijo avtomatizacije proizvodnje v skladu s strateškimi cilji in proračunom.

Vzdrževanje, servis in podpora

Analiziramo in predlagajo izboljšave glede vzdrževanja opreme, storitev in drugih postopkov in praks, ki zagotavljajo nemoten proces proizvodnje in znižanje celotnih proizvodnih stroškov.

Naš pristop

check

pridobitev podatkov in ugotovitev izhodiščnega stanja (as-is status).

check

ugotavljanje ozkih grl in določanje prioritet možnih izboljšav skupaj s stranko.

check

priprava liste možnih izboljšav

check

ugotovitev potreb po investicijah in njihove izplačljivosti

check

določanje cilja – ugotavljanje in razvrstitev aktivnosti v skladu z prioritetami

check

priprava terminskega načrta

Meni