Izvedba projektov na ključ

Nudimo več možnosti izvedbe projektov “na ključ”, odvisno od virov in potreb naročnika.
Pred izvedbo se z naročnikom določi obseg odgovornosti naročnik/dobavitelj.

Naročnikom za potrebe izvedbe projektov nudimo:

 • Pripravo koncepta
 • Projektiranje
 • Izdelavo avtomatizirane procesne tehnološke opreme
 • Montažo in zagon
 • Poprodajno podporo

Vodenje projektov

Imamo izkušnje in Project Management Institute (PMI) certifikacijo za vodenje projektov PMP.

Nudimo storitve svetovanja za vodenje projektov iz naslednjih področij:

 • izbira izdelkov, zmogljivosti za nove proizvodnje
 • izbira opreme
 • priprava procesnih tokov in zahtev za objekte
 • študije izvedljivosti
 • ocene opcij
 • priprava načrta mlekarne
 • upravljanje z razpisi in naročanje opreme
 • nadzor projektnih del
 • nadzor montaže procesne opreme,
 • usposabljanje delavcev za delo na novi procesni opremi
 • zagon procesne opreme

Kontrakting

 • ocena stroškov investicije za namene razpisov
 • priprava zahtev za ponudbo (RFQ), priprava razpisne dokumentacije
 • zbiranje ponudb na ključ
 • svetovanje v fazi priprave pogodb z dobavitelji

Nadzor mehanskih in električnih instalacij

 • časovni razpored projekta – usklajevanje z vlagatelji in dobavitelji
 • svetovanje glede specifikacij opreme
 • tehnično in tehnološko svetovanje v zvezi s funkcijami avtomatizacije
 • nadzor oblikovalske kvalifikacije (DQ)
 • nadzor proizvodnje dobavitelja v fazi izvajanja
 • nadzor nad testiranji opreme FAT pred dobavo

Izdelava procesne opreme v blok izvedbi po naročilu kupca

Udeležba pri montaži in zagonu

V sodelovanju s profesionalno montažno ekipo zagotovimo hitro in kvalitetno montažo opreme.

 • Suhi testi (IQ – instalacijska kvalifikacija)
 • Mokri testi (OQ – operativna kvalifikacija)
 • Validacija CIP
 • Validacija funkcij (PQ – kvalifikacija uspešnosti) ¸
 • Usposabljanje
 • Sodelovanje pri prvih proizvodnih testih
 • Priprava zaključne projektne dokumentacije

Zagon novega proizvodnega procesa je vedno priložnost za podjetja, ki nosi v sebi tudi odgovornost in tveganje. Uspešno izkoriščenje priložnosti in zmanjšanje tveganj v veliki meri odvisno od izbire podizvajalca montaže.

Naj gre za nov obrat ali širitev obstoječe proizvodnje, z Beringom ob vaši strani lahko računate na uspešno izvedbo projekta do konca, ko je vaša oprema nameščena in zagnana.

Meni